VPN kan vara olagligt i ditt landVissa länder, särskilt de som anser privata nätverk som olagliga, tillåter inte användning av VPN-tjänster. Därför vara medveten om din lokala politik så att du inte hamnar serveringtid eller betala en rejäl böter allt för att använda VPN. VPN-tjänstleverantörer kan övervaka dina dataVar försiktig med gratis VPN-tjänster. Som de